image/svg+xml
image/svg+xml

About Us

Bölüm Hakkında

Uluslararası ticaret eski bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, çeşitli belgelerini, finansman usullerini bilen uzmanlara büyük gereksinimleri vardır. Diğer taraftan günümüz ekonomik ilişkilerinde ve dış ticarette lojistik uygulamaları da büyük önem kazanmıştır. Bu alanın uzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu faaliyetlerini lojistik firmalarına devretmektedirler. Bu nedenlerle, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında uzmanlık kesinlikle bugünün ve geleceğin revaçta meslekleri arasında görülmektedir.

Bu bağlamda uluslararası ticaret ve lojistik bölümünün amacı, ülkemizin ve bulunduğu bölgenin gereksinimlerine yanıt verebilecek, kamu ve özel sektörde uluslararası ticaret ve lojistik konularında uzman eleman gereksinimini karşılayabilecek, teori ve uygulamaya hâkim, nitelikli uzman elemanlar, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaçla, öğrencilere uluslararası ticaret ve lojistik konuları başta olmak üzere işletme, iktisat, finans, vergi, matematik, istatistik, sayısal yöntemler, hukuk ve pazarlama alanlarındaki uygulamalar konusunda temel bilgileri ve son gelişmeleri aktaracak; öğrencilere muhakeme, sorgulama, inceleme, sayısal düşünme, analiz etme, yorumlama ve uygulama yeteneği kazandıracak ve bu yolla doğru kararlar alabilen, aldığı kararları uygulamaya geçirebilen ve uygulanmasını takip eden bireyler yetiştirilmesine imkân verecek bir öğretim programı hazırlanmıştır. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde öğrencilerin mesleki ilişkilerini iyi derecede sürdürülebilecekleri en az bir yabancı dile hâkim olmaları amacıyla, eğitim öğretim yılları içerisinde verilecek temel yabancı dil ve mesleki yabancı dersleriyle öğrencilerimiz dil öğrenimlerini tüm eğitim-öğretim süreleri boyunca devam ettirilebileceklerdir. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren koordinatörlükler aracılığı ile Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri ile Akademik İş birliği, Erasmus ve Mevlâna kapsamında toplam 114 ayrı anlaşması bulunan üniversitemiz, öğrencilerine eğitimlerinin bir bölümünü yurtdışında görme fırsatını sunmaktadır. Ayrıca talep eden öğrencilere seçmeli olarak ikinci yabancı dil imkânı da sunulacaktır. Programın uluslararası ticaret ve lojistik olmak üzere iki alanı içermesi, mezun öğrenciler için önemli avantaj ve iş imkanları sağlamaktadır.

Çalışma Alanları

Mezunlar gerekli sınavları (ALES ve YDS) başardıktan sonra üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik kariyer yapma imkânına, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, dış ticaret sermaye şirketleri, yabancı ortaklı üretim ve yatırım şirketleri, ulusal ve uluslararası perakende sektörü, taşıma ve lojistik firmaları, turizm firmaları gibi firmalarda çalışma imkânına, Kalkınma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve tüm özel ve kamu bankalarında çalışma imkânına, işletmelerin muhasebe, haberleşme, gümrük işleri gibi bölümlerinde çalışma imkânı, Türkiye’nin ve diğer ülkelerin dış temsilcilikleri, konsolosluklar ve Elçilikler ve Avrupa Birliği Projeleri’nde görev alma, ulusal ve uluslararası banka ve sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, danışmanlık firmalarında uzman  yardımcısı ve uzman olarak çalışma imkânına sahip olacaklardır.

Eğitim Süreci

Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü lisans programı, 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık zaman dilimini kapsamaktadır. Öğretim yılı, sınav sürelerini de içeren 14 haftalık iki dönemden oluşmaktadır. 4 yıllık eğitim süreci sonunda ders planında belirtilen zorunlu dersler ile asgari sayıda alınması gereken seçmeli derslerden başarı ile geçmiş, en az 240 AKTS almış ve 2.00/4 ortalamaya sahip öğrenciler bölümden mezun olmaya hak kazanmaktadır. Ayrıca öğrenciler, okudukları bölüm ile eş zamanlı bir başka bölümde eğitimlerini sürdürebilecekleri çift anadal programından ya da lisans bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimine kısmen katılabilecekleri yandal programından yararlanabilmektedir.